เกี่ยวกับเรา

elec2rak.com เผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 และถูกจดโดเมนขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บน LMS อย่าง Atutor
 
เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจเดิม elec2rak.com ถูกแยกออกไปเป็น erakii.com และ erakii.org ตามลำดับ โดยถูกพัฒนาวิธีการเขียนเว็บ รวมทั้งบทความในแนว DIY เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา 10 ปีเต็ม 
 
เพื่อเป็นการสนับสนุน erakii.org ดังนั้น elec2rak.com จึงได้กลับมาเป็นร้านค้าออนไลน์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สมกับความตั้งใจที่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ เมื่อ 10 ปีที่แล้วเช่นกัน ประกอบกับเพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับทุกคน ให้ได้สินค้าทันสมัยในราคาสมเหตุสมผล พร้อมข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานและการใช้งานตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน
 
เราสามารถสนับสนุนคุณในการซื้อสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร สายการผลิต  ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก มีความยากง่าย ซับซ้อนในการใช้งานเท่าใดก็ตาม